Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: bip.zpo.nowogrodekpomorski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.12.01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.08.03.

 


Stan dostępności cyfrowej

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Wydawca i redakcja serwisu „ bip.zpo.nowogrodekpomorski.pl” w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.
Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby strona spełniała wszystkie wymagania dostępności.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.
Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają czasem pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
• przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
• przełączniki zmiany kontrastu
• przełącznik zmiany układu strony
• przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych
Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:
• filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących.
• nagłówki i etykiety muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
• niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
• część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione.
• część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy i programy wydarzeń. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do OCR-u.
• zdjęcia i grafiki pozbawione są opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane.
Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

Treści wyłączone:
1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2020-12-01, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do p. Piotra Ubermana, mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie – 95 747 17 60.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania
Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym.
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Oświatowych w Karsku ul. Gorzowska 9 74-305 Karsko
1. Do budynku prowadzi wejście od ul. Gorzowska 9. Wejście oraz budynek są dostosowane do potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się.
2. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Placówką za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Budynek to obiekt dwukondygnacyjny.
4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych. Brak także informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
5. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia.
6. W Placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
7. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 10:56 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 marzec 2021 10:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15 marzec 2021 10:57 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 09:44 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 09:45 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 09:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 09:46 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 11:58 Piotr Uberman
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 październik 2021 12:01 Piotr Uberman